La construcció d’una dessalinitzadora i la gestió dels boscos per lluitar contra la sequera

Les conclusions finals del projecte LIFE MEDACC, desenvolupat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, el CREAF, l’IPE-CSIC i l’IRTA, alerten sobre la necessitat d’adaptar els boscos, l’agricultura i la gestió de l’aigua a les noves condicions d’aridesa que provocarà el canvi climàtic. Des del 1973 el cabal a la capçalera de la Muga i el Ter s’ha reduït quasi a la meitat, i en el tram mig i baix el Segre ha disminuït fins a un 60%.

Mitjà