Adequaran la ciutat de Figueres per encabir un carril bici

Mitjà