Fèlix LLorens,de Gent del poble,ens presenta les prioritats del programa electoral que han elaborat, per concórrer a les eleccions.

Mitjà