Programació d’activitats del mes de gener de l’APNAE