Es torna a impartir a Roses el Curs d'Atenció Sociosanitària