Desembassament del pantà per millorar la qualitat de la Muga

L’Agència Catalan de l’Aigua ha estat desembassant el pantà de Darnius Boadella. Uns treballs que es preveuen dins de la planificació hidrològica i que es realitzen per tal de millorar el cabal del riu Muga, reperfilar la seva llera i recuperar hàbitats.