El Mirador-Joan Plana ens parla de la reordenació de la circulació i els aparcaments a la urbanització del Mas Oliva.

Mitjà