ECONÒMIA i COVID-19: Hem parlar amb l'assessor fiscal i laboral Sr. BALDIRI RICART, que ha escatit dubtes legals.