La Confraria de Roses crea paquets econòmics per ajudar a les tripulacions locals

A l’espera que l’estat resolgui els 13 ERTOS que han presentat els empresaris de la Confraria de Roses, i a que arribin les ajudes econòmiques que se’ls ha promès des de l’Estat i també des d’Europa, han creat un paquet d’ajudes econòmiques per les tripulacions locals.