L'epidèmia de còlera de 1835 el document del mes de l'arxiu municipal de Roses

El document que presenta l’arxiu municipal de Roses aquest mes, és una simple i, aparentment, normal partida de defunció. En concret, és l'acta de l'òbit i enterrament de la senyora Magdalena Torras, que va morir el dia 22 d'agost de1835, la primera víctima de l'epidèmia de còlera que assotà Roses l'any 1835.