ECONOMIA i COVID-19: Hem parlat amb Jordi MONER, President de l'associació de Viveristes de Girona, ha explicat que el sector ha quedat tancat, fent només tasques de manteniment en els vivers i que la producció de la flor de temporada està perduda.

Mitjà