Allau de visites al primer ple telemàtic de l’ajuntament de Capmany