Reunió de la comissió tècnica per valorar les propostes del pressupost participatiu