La Farinera col labora amb la campanya recompensemelssanitaris cat