‘Per la NII passen tants camions com abans de la seva prohibició’