LA CONTRAPORTADA-Salvador Guerra. La història d'unes àmfores

Mitjà