Divendres finalitza el termini per demanar ajuts per a la compra de llibres de text

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va obrir tres anys enrere, una línia d’ajuts per a la compra de llibres de text, amb la voluntat d’ajudar a les famílies del municipi i donar suport en l’escolarització dels nens i nenes. Davant la bona acollida d’aquesta iniciativa, s’ha renovat la proposta per aquest curs escolar 2021-2022. El termini per a formalitzar la sol·licitud finalitza el proper divendres 22 d’octubre. Es poden consultar a la web de l’Ajuntament, les bases i la documentació requerida. La documentació que cal presentar és: Sol·licitud degudament omplerta. Fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal (si el sol·licitant de l’ajuda és el tutor/a legal de l’alumne, hauran de presentar la documentació que ho acrediti). Factura, tiquet o rebut de compra dels llibres de text i material escolar designat pel centre educatiu pel curs 2021-2022. Fitxa del creditor autentificada per l’entitat bancària corresponent (només en el cas que sigui el primer cop que se sol·licita o que s’hagi canviat la domiciliació bancària). Full de protecció de dades (només en cas de tramesa electrònica).

Mitjà