Millora de la mobilitat a la zona del Puigmal

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries està actuant a la zona del Puigmal per tal de millorar-ne la mobilitat. En aquest sentit s’hi han portat a terme treballs de senyalització viària. L’objectiu de la senyalització horitzontal i vertical és satisfer no tan sols la demanda de circulació del trànsit particular, sinó també les demandes d’estacionament, parades de transport, reserves d’estacionament per a persones o col·lectius determinats i reserves d’espai viari per a activitats de càrrega i descàrrega, sense oblidar el vianant. Així doncs, per tal de millorar la mobilitat urbana i la circulació del conjunt de la zona del Puigmal, aquests últims dies s’han anat implementant alguns canvis de forma gradual. El sentit de la circulació de diversos carrers així com l’ordenació dels aparcaments s’han anat senyalitzant progressivament amb la voluntat de minimitzar les molèsties que pogués ocasionar als veïns i veïnes.