Commemoració del centenari del naixement de Teresa Juvé

Flaire de Lilàs és l’espectacle que ofereix aquest dimecres a la tarda la biblioteca de Castelló d’Empúries per fer una mirada sobre alguns moments de la vida de Teresa Juvé. Es tracta d’una lectura dramatitzada de fragments del llibre Tu ets jo, a càrrec de Maria Jesús Lleonart i amb acompanyament de piano de Ian Lleonart. El Llibre tu ets jo és una obra autobiogràfica de Juvé.