Valoració del darrer ple ordinari de l’alcaldessa de Roses

L’alcaldessa de Roses destaca en la seva valoració del darrer ple ordinari diferents punts de l’ordre del dia, que pel seu entendre si que no són importants. Aquests fan referència a la implementació de l’Administració Electrònica, a la rehabilitació d’un immoble del carrer Sant Josep, i dos de caràcter urbanístic. Montse Mindan també destaca dos temes que es van tractar al punt de precs i preguntes.

Mitjà