Actuació per evitar problemes de sedimentació al col·lector general de clavegueram de Roses

La setmana passada es van iniciar unes obres al passeig marítim de Roses que han d’evitar els problemes de sedimentació que pateix el col·lector general de clavegueram. Aquesta actuació permetrà efectuar una neteja periòdica més efectiva dels materials sorrencs que entren a la xarxa, i recuperar la capacitat hidràulica del col·lector, que actualment funciona en un 40%. 

Mitjà