EL mirador-Pere Saló, ens parla de les darreres actuacions del departament que dirigeix, els serveis territorials a Girona

Mitjà