Comença la cobertura de la plaça Frederic Rahola

un any mes, la brigada municipal ha començat amb els treballs de cobriment de la plaça Frederic Rahola, que coincideix amb els primers actes de les celebracions de Nadal, com son les quines que cada any organitza l’agrupació esportiva Roses i que comencen a primers de desembre.

La plaça roman tancada fins a principis de maig, quan comença el desmuntatge, en 2 fases, una primera en la qual queda parcialment oberta, fins a mitjans de maig, principalment per celebrar la tradicional cantarella, i posteriorment s'acaba de finalitzar el desmuntatge la última setmana de maig.

 

Els treballs de muntatge i desmuntatge  com sempre els porta a terme la brigada municipal amb el lloguer de maquinària auxiliar, necessària per la col·locació de les peces que formen el tancat, en total 7 operaris per a aquesta actuació, a la que hi destina aproximadament 19 jornades, els cost anual aproximat que representa el lloguer de la maquinària auxiliar necessària i petit material és d'uns 4.000 €

L’ajuntament estudia buscar altres formules per evitar aquest muntatge i desmuntatge que es fa cada any.