Finalitzen les obres de l’enllumenat de la Sureda.

Roses ha finalitzat les obres de renovació de l’enllumenat públic del sector de la Sureda d’en Mairó, que es varen iniciar el passat mes de maig, ja que es trobava obsolet i amb una deficient eficàcia energètica. Durant les obres s’han substituït tota l’antiga instal·lació ,amb 114 noves lluminàries que suposaran un estalvi energètic anual del 35%. El projecte ha inclòs els fanals dels carrers Pitàgores, Almogàvers, Homer, Arquímedes, Tales i Pindar. Finalitzen les obres de l’enllumenat de la Sureda.
L’enllumenat enllumenat substituït de la Sureda d’en Mairó, estaba format per un quadre elèctric i 74 lluminàries, provocava alts nivells de contaminació lumínica, presentava desperfectes del material i una distribució irregular que generava una uniformitat lumínica molt baixa. La substitució de les antigues llums, de 125w, per les actuals potències 110 lluminàries de 33w i 4 de 50w, suposa un 41% de la potència actual instal·lada, alhora que s’aconsegueix una major homogeneïtzació de la il·luminació i una menor intrusió lumínica a les finques privades. D’altra banda, la renovació permet el control de l’encesa d’enllumenat mitjançant un sistema de tele gestió amb rellotge astronòmic i de regulació programada que reduiran el flux en horari nocturn, disminuint un 35 % el consum energètic respecte a l’ús amb flux normal. Els treballs han tingut un cost de 168.000 €.