El Mirado-Pere Casellas ens parla de la relació amb els patits que formen el govern de Figueres, i dels problemes que més preocupen de la ciutat.

Mitjà