Excavació arqueològica a l’antic Convent de Sant Agustí

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries ha portat a terme una excavació arqueològica a l’antic Convent de Sant Agustí. El treball ha consistit en aconseguir documentació gràfica, estudi i recollida de materials de les criptes funeràries que ocupen gran part del soterrani de l’església.
L’antic Convent de Sant Agustí de Castelló d’Empúries, data dels segles XVII i XVIII i va ser finalitzat l’any 1749. La intervenció arqueològica que s’hi ha fet està promoguda pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, i està dirigida per l’arqueòloga Anna Maria Puig, Doctora en Història, amb la col·laboració de la paleontòloga Bibiana Puig. L’excavació arqueològica s’enquadra en el projecte de rehabilitació i conservació de l’edifici que té el suport del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. També s’ha realitzat un estudi i un aixecament planimètric dels túnels subterranis anteriors al convent. L’objectiu final del projecte és aconseguir que l’antiga església del convent, l’espai rehabilitat i estudiat arqueològicament, esdevingui un espai visitable i una sala d’activitats culturals (conferències, presentacions de llibres, exposicions, concerts musicals), com a equipament complementari i sala d’actes del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó. L’actual immoble del convent de Sant Agustí forma part dels béns immobles declarats del patrimoni arquitectònic del municipi, un immoble catalogat i inclòs en el Pla Especial del Centre Històric de Castelló d’Empúries com a monument històric en la categoria de conservació tipològica. Va ser construït en època moderna en substitució de l’antic convent del mateix orde religiós, d’època medieval, situat a extramurs de la vila comtal emmurallada i capital del comtat d’Empúries, i que datava del segle XIII, del període baixmedieval, durant el qual es van fundar també sis convents religiosos a la vila. La destrucció del primitiu edifici conventual durant els segles XVII i XVIII a causa de les guerres i les invasions franceses de l’Empordà, especialment el setge francès de l’any 1655, va provocar el trasllat dels monjos agustinians a intramurs i la construcció d’un nou edifici conventual durant la segona meitat del segle XVII, molt més ampli i sumptuós, al centre de la vila; a la façana de l’antiga església del convent apareix encara escrita la data de 1749. L’actual edifici es va construir al punt més alt del puig Mercadal, un dels nuclis originaris de població de la vila i el mateix emplaçament de l’antic castell comtal de Castelló d’Empúries (dels segles X-XI), que fou la primera residència dels Comtes d’Empúries amb el trasllat de la capitalitat del comtat des d’Empúries a la vila; d’aquest antic castell es conserva un túnel subterrani d’època antiga, ja esmentat per Jeroni Pujades al segle XVII i per Francisco de Zamora al segle XVIII. L’edifici, que conserva el campanar, dependències i l’antiga església del convent, és un immoble ampli i d’un alt valor patrimonial de la vila. A més dels ossaris i del túnel subterrani, destaquen les restes de les pintures d’estil i del període neoclàssic de l’interior de l’església del segle XVIII.