La Fundació Humana recull 18.248 kg de tèxtil usat a Castelló d'Empúries

La Fundació Humana durant el 2019 ha recollit a Castelló d’Empúries més de 18 tones de tèxtil recuperades per a fins socials. Aquesta xifra representa un augment del 8% respecte l’any anterior.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 18.248 kg de tèxtil usat a Castelló d'Empúries durant el 2019 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un augment del 8,12% respecte l’any anterior (16.878 kg). Al 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als contenidors de color verd de la Fundació. El servei de recollida selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per als municipis adherits. Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 41.000 peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 57 tones de CO2 a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO2. El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials: amb més de tres dècades d’activitat, 2,5 milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Durant aquest període, la Fundació ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre d’altres accions de cooperació. Recordem que el 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil, la qual cosa millorarà sense dubte la baixa taxa de separació en origen, que no arriba al 12% a Catalunya. El primer dels objectius de Fundació Humana a Catalunya pel 2020 és augmentar el número de punts de recollida a l’espai públic per a facilitar-ne les donacions i millorar els registres de la recollida selectiva del residu tèxtil. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus tèxtils representen el 4,11% del total de residus municipals (163.478 tones al 2018). Els gestors autoritzats a Catalunya van recuperar 19.051 tones de residu tèxtil municipal, és a dir: només se’n recull l’11,7%. Cada català genera 22 kg de residus tèxtils anualment però només se’n recuperen selectivament 2,5 kg. La resta son residus tèxtils generats que van a parar a la fracció resta (i posteriorment a un abocador). Segons l’ARC, representen uns costos directes per a les administracions públiques d’uns 29 milions d’euros anuals. El segon gran objectiu per al 2020 és que el sector disposi d’un sistema homogeni d’informació que permeti conèixer de manera transparent quant residu tèxtil es recupera, es reutilitza, es recicla o s’elimina a Catalunya. Les peces dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: prop del 90% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és: El 52% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s'exporta, principalment a l’Àfrica, per a ser venut a preus baixos i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament. El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció). El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents. Finalment, el 9% s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèticament.

Mitjà