Figueres ofereix una alternativa a la sanció econòmica els menors que es droguen

Figueres implementarà mesures alternatives a les sancions econòmiques per tal d'acabar amb el consum de drogues en via pública entre els menors. Des de l'ajuntament a través dels serveis socials els menors denunciats podran evitar la sanció amb sessions terapèutiques amb les seves famílies.