Carnaval de Roses 2020-Passada de divendres

Mitjà