Ampliar la prevenció de les violències sexistes

Des del mes de juny i fins el mes de desembre del 2019 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà des de l’Àrea de Joventut han realitzat diverses xerrades, tallers de sensibilització, formació i han instal·lat 30 Punts Liles per lluitar contra els casos sexistes entre el joves. Ara, de cares a aquest 2020, els Punts Lila de l’Alt Empordà volen ampliar la prevenció de les violències sexistes a tots els àmbits juvenils