ECONOMIA i COVID-19: Hem parlat amb ANTONIO ESCUDERO, President de la Federació d'hosteleria de Girona, ha explicat que pensen demanar als ajuntaments l'exoneració o condenmació dels impostos.

Mitjà