El sector pesquer català perd 9 Milions d’Euros durant els dos mesos de confinament

Els dos mesos de confinament han suposat unes pèrdues econòmiques al sector pesquer català de 9 M€. La recaptació en primera venda a les llotges pesqueres catalanes en el període comprès entre el 13 de març i el 16 de maig de 2020 ha estat un 50% inferior a la mitjana de l’obtinguda en el mateix període dels 3 anys anteriors.