El 2021 pot ser la millor temporada creuerística per Roses