Castelló pinta bancs i col loca banderes amb els colors LGTBI