6 milions d’euros en ajuts al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles