Reordenació dels carrers a la zona de l’avinguda de la Cuana