La Regió Sanitària de Girona incorpora 73 gestors COVID als CAP

La Regió Sanitària de Girona ha incorporat 73 gestors COVID als CAP que seran els encarregats de fer el seguiment dels contactes dels casos sospitosos. A més, es forma personal propi per dur a terme les mateixes tasques i garantir que hi hagi una dotació de professionals a tots els centres d’atenció primària fent tasques de Gestor Covid.

Mitjà