Comencen les conferencies del a Càtedra d’arqueologia

La reunió va ser convocada per les àrees d’Ensenyament i Sanitat de l’Ajuntament de Roses amb l’objectiu d’implementar els procediments d’actuació a aplicar en cas d’alumnes, mestres o personal que presentin simptomatologia Covid19. D’aquesta manera, durant la sessió es van presentar les persones que integren l’equip Covid del CAP i el personal de referència assignat per cada escola, i els responsables sanitaris van poder explicar els procediments a seguir per activar les actuacions pertinents en cas de contagis

Mitjà