Els nous treballs arqueològics a la Ciutadella de Roses posen al descobert 1300 m2 de la vila medieval