Elaboració del Protocol contra violències sexuals als espais d’oci