Figueres participa al projecte “Obres els dipòsits”