Figueres valora la normalitat dels Espais de Lleure de l’estiu que es van realitzar en el context de pandèmia

L'Ajuntament està fent balanç de les mesures socials tirades endavant en
el marc del Pla de Reactivació econòmica
S’hi van destinar un total de 250.000 euros per adaptar-se a les mesures
de seguretat i higiene per prevenir la COVID-19
Hi van participar un total de 590 infants

L’Ajuntament de Figueres fa una valoració positiva dels espais de Lleure municipals
d’aquest estiu a la ciutat. Una inversió que ha suposat 250.000 euros, 40.000 euros
més que edicions anteriors. L’objectiu, adaptar els espais a les mesures de seguretat i
d’higiene a causa de la pandèmia de la COVID-19.
Els Espais de Lleure municipals van mantenir l’oferta pública (590 places) però
distribuïts en molts més espais de la ciutat. Enlloc d’obrir només tres escoles a banda
dels equipaments esportius, enguany van obrir-se’n sis (Amistat, Anglada, Anicet de
Pagès, Dalí, Sant Pau, Olivar Gran) més els equipaments esportius. Això va permetre
una distribució més equilibrada i alhora, amb grups de màxim 50 usuaris per escola, de
tal manera que es garantien entrades i sortides esglaonades sense aglomeracions de
pares i mares.
Per altra banda, es va establir un horari intensiu, amb menjador opcional.
Una de les prioritats va ser la desinfecció i ventilació diària dels espais utilitzats, que es
feia a les tardes, aprofitant l’horari intensiu de les activitats.
Pel que fa als preus, es va mantenir el preu públic de 120 euros al mes i es va reservar
la meitat de les places per a famílies en risc d’exclusió o en situació de pobresa, amb
exempció de pagament de quota.