La Casa Nouvilas a la venda 2,62M€ més barata del que va costar