En Fumeres i la Nadalina ja estan fent de les seves a Figueres