Nou rètol a l’ entrada de Roses en suport al col·lectiu LGTBI

L’interès per la recuperació d’aquests elements recau en el seu valor com a document històric i davant el fet que se’n conserven pocs exemples de plaques d’aquesta tipologia a la població. La restauradora encarregada dels treballs, procedeix aquests dies a la neteja i reparació del material ceràmic que forma les plaques, així com al repintat de les lletres dels noms dels carrers, per garantir una correcta conservació.

Mitjà