Aturada social de deu dies a Catalunya i confinament municipal