La normativa covid provoca canvis en els col·legis electorals a Roses