La Brigada municipal tala 9 pins i en el seu lloc replantarà 14 arbres

Aquesta setmana la brigada municipal de Roses treballa en la construcció de les noves jardineres, on replantarà un total de 14 arbres urbans, que han de substituir els nou pins que va talar la setmana passada, que s’han retirat degut a les moltes queixes dels veïns, l’actuació s’està duent a terme a l’avda de Santa Margarida entre la rotonda de l’Estel i l aplaça Cap Norfeu. Aquesta intervenció que es fa a petició dels veïns es fa seguin els paràmetres que ja es varen utilitzar a la gola de l’estany, on els arbres també estaven col·locats enmig de les voreres.

Mitjà