Acord provisional entre Progat i l’Ajuntament de Castelló