Es presenten 160 persones a les proves per entrar a la policia local de Castelló

Aquest matí a Castelló d’Empúries s’ha fet un dels processos selectius més esperats dels darrers mesos. S’ha fet la primera prova per cobrir dues places fixes de policia i constituir la borsa d’agents que ha de servir per cobrir dues vacants d’interinatge i les possibles jubilacions que vagin sorgint.

Mitjà